Channel

Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugdinstituut

Over dit channel
Dit channel biedt plek aan de volgende werkgroepen van het Nederlands Jeugdinstituut: het IJslandse model, Jeugdmonitoring en Pleegzorg. Deze werkgroepen zijn besloten van aard en bieden professionals de mogelijkheid om samen te werken en kennis uit te wisselen. Voor toegang tot de werkgroepen is toestemming nodig van de werkgroepbeheerder.


Over het Nederlands Jeugdinstituut
Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. Weten wat werkt om kinderen zo gezond, veilig en kansrijk mogelijk te laten opgroeien, dat is waar we ons op richten.

We maken gebruik van kennis uit wetenschap, ervaring van praktijk en voorkeuren van kinderen, jongeren en opvoeders. En we zorgen dat deze kennis iedereen bereikt die er baat bij heeft. Een gelukkige jeugd voor élk kind, dat is waar het Nederlands Jeugdinstituut voor gaat.

Specialisatie & werkgebieden:

Jeugdhulp jeugd opvoeding
HomeWerkgroepenVolgers