Kennisnetwerk Jeugdmonitoring

Dit is een besloten werkgroep. Als u deel wilt nemen klik dan rechtsboven op Lidmaatschap aanvragen. De beheerder van deze Werkgroep wordt op de hoogte gesteld en zal u wel of geen toegang verlenen. Houd er rekening mee dat dat enkele uren kan duren.

Doel van deze werkgroep

Deze werkgroep is bedoeld voor professionals die zich actief met jeugdmonitoring bezighouden vanuit hun rol als epidemioloog of onderzoeker bij GGD-en of CMO’s (Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling). Daarnaast professionals vanuit organisaties die zich in bredere zin bezighouden met jeugddata zoals RIVM, CBS, VNG, Trimbos, ZonMW, etc.

HomeWerkgroepenVolgers