Beleidsvormend leertraject IJslands preventiemodel

Dit is een besloten werkgroep. Als u deel wilt nemen klik dan rechtsboven op Lidmaatschap aanvragen. De beheerder van deze Werkgroep wordt op de hoogte gesteld en zal u wel of geen toegang verlenen. Houd er rekening mee dat dat enkele uren kan duren.

Doel van deze werkgroep

Het IJslandse model is een methodiek om jeugdbeleid te binden aan dataverzameling onder jongeren. In IJsland zijn er goede resultaten geboekt op het terrein van middelengebruik, ouderparticipatie, vrijetijdsbesteding, en psychische gezondheid. Sinds 2018 zijn ook een aantal Nederlandse gemeenten begonnen met deze aanpak.

Doelgroep
Voor de deelnemende gemeenten (en partners) aan de pilot die vanuit het Trimbos-instituut en het Nederlands Jeugdinstituut wordt gecoördineerd.

HomeWerkgroepenVolgers